Gołoborze bazaltowe

Fot. Łukasz Rycąbel

Pogórze Kaczawskie, na którym jest położony rezerwat „Ostrzyca Proboszczowicka”, geologicznie wiąże się z Sudetami, od których w oligocenie zostało oderwane uskokami. Wielki uskok brzeżny oddziela obszar właściwych gór.

Pogórze Kaczawskie stanowi falistą równinę, ponad nią wznoszą się – zbudowane z utworów kambryjskich, miejscami triasowych i kredowych oraz trzeciorzędowych – pagóry takie jak:
Bucze Wielkie 479 m n.p.m.,
Bucze Małe 471 m n.p.m.,
Sokołowa Góra 440 m n.p.m.,
Rawka 427 m n.p.m.,
Ostrzyca 501 m n.p.m..

W wyniku ruchów tektonicznych i działania wulkanów, powstały głębokie pęknięcia, którymi wydobywała się lawa z czynnych ognisk magmowych, dając wychodnię trzeciorzędowych bazaltów na Ostrzycy (era kenozoiczna).

Tak więc bazalt, będący magmową skałą wylewną, stanowi skałę macierzystą, której produktem wietrzenia jest gleba na Ostrzycy. Sam szczyt Ostrzycy oraz drobne gołoborza w przyszczytowej partii drzewostanu tworzy naga skała bazaltowa oraz skalny rumosz bazaltowy. W miarę obniżania się w kierunku podnóża Ostrzycy zwiększa się udział części ziemistych gleby i pojawia poziom ściółki leśnej i próchnicy.

Źródło : wroclaw.hydral.com.pl (P. Jaszke)