Widok na Ostrzycę

Fot. Łukasz Rycąbel

Ostrzyca to jedno z najbardziej malowniczych wzgórz w Sudetach. Jest ona najwyższym wzniesieniem Pogórza Kaczawskiego, jej wysokość wynosi 501 m npm. W szczytowej części wzgórza utworzono w 1962 roku rezerwat przyrody, jego powierzchnia wynosi 3,81 ha. Chroni się w nim najpiękniejsze w Polsce gołoborza bazaltowe, a także interesujące gatunki roślin. W 1982 roku rezerwat otoczono obszarem chronionego krajobrazu "Ostrzyca Proboszczowicka",
o powierzchni 11,9 km2.

Czym jest Ostrzyca ?

Ostrzyca posiada wulkaniczny rodowód, nie jest jednak wygasłym wulkanem, pomimo stożkowatego kształtu. Stanowi jedynie jego wewnętrzną część powstałą ze zniszczenia dużo potężniejszego stożka wulkanicznego. Obecnie wzgórze to fragment komina wulkanu, wypełnionego zastygniętą magmą - bazaltem. Taką formę nazywa się czopem bądź nekiem.

Jak powstało gołoborze ?

W szczytowej partii Ostrzycy występują unikatowe w Polsce gołoborza bazaltowe. Tworzyły się one w wyniku wietrzenia bazaltu w warunkach zimnej pustyni podczas ostatniego czwartorzędowego zlodowacenia. Rozsadzana przez lód skała rozpadała się na gruz i większe bloki. Całe wzgórze zostało okryte rumowiskiem, na które dzisiaj z trudem wkracza roślinność.

Źródło : Folder krajoznawczy "Ostrzyca Proboszczowicka" M.Karcz